Mauerwinkel 1
Mauerwinkel 1
Luftbild Rüdenburg Hexacopter IMG_2598 kl
Luftbild Rüdenburg Hexacopter IMG_2598 kl
Luftbild Rüdenburg Hexacopter kl
Luftbild Rüdenburg Hexacopter kl
2014-09-23 13.28.59 kl
2014-09-23 13.28.59 kl
2014-09-19 11.55.08kl
2014-09-19 11.55.08kl
2014-09-19 12.00.08.kl
2014-09-19 12.00.08.kl
2014-09-19 12.00.47kl
2014-09-19 12.00.47kl
2014-09-19 12.01.23kl
2014-09-19 12.01.23kl
2014-09-19 12.24.35kl
2014-09-19 12.24.35kl
2014-09-19 12.25.07kl
2014-09-19 12.25.07kl
2014-09-19 12.47.27kl
2014-09-19 12.47.27kl
2014-09-19 12.48.06kl
2014-09-19 12.48.06kl
2014-08-14 13.30.30 kl
2014-08-14 13.30.30 kl
2014-08-14 13.37.43 kl
2014-08-14 13.37.43 kl
2014-08-14 13.37.44 kl
2014-08-14 13.37.44 kl
2014-08-14 13.39.41 kl
2014-08-14 13.39.41 kl
2014-08-14 13.40.01 kl
2014-08-14 13.40.01 kl
2014-08-14 13.40.24 kl
2014-08-14 13.40.24 kl
2014-08-06 12.17.18 [1024x768]
2014-08-06 12.17.18 [1024x768]
2014-08-06 10.21.23 [1024x768]
2014-08-06 10.21.23 [1024x768]
2014-08-06 10.21.20 [1024x768]
2014-08-06 10.21.20 [1024x768]
2014-08-06 12.17.32 [1024x768]
2014-08-06 12.17.32 [1024x768]
2014-08-06 12.17.25 [1024x768]
2014-08-06 12.17.25 [1024x768]
2014-08-06 10.20.05 [1024x768]
2014-08-06 10.20.05 [1024x768]
2014-08-06 10.19.54 [1024x768]
2014-08-06 10.19.54 [1024x768]
2014-08-06 10.19.46 [1024x768]
2014-08-06 10.19.46 [1024x768]
2014-08-06 10.19.38 [1024x768]
2014-08-06 10.19.38 [1024x768]
2014-08-06 10.21.16 [1024x768]
2014-08-06 10.21.16 [1024x768]
2014-08-06 10.21.08 [1024x768]
2014-08-06 10.21.08 [1024x768]
2A8A2798 [1024x768]
2A8A2798 [1024x768]
2A8A2801 [1024x768]
2A8A2801 [1024x768]
2A8A2800 [1024x768]
2A8A2800 [1024x768]
2A8A2799 [1024x768]
2A8A2799 [1024x768]
2A8A2804 [1024x768]
2A8A2804 [1024x768]
2A8A2803 [1024x768]
2A8A2803 [1024x768]
2A8A2802 [1024x768]
2A8A2802 [1024x768]
2A8A2807 [1024x768]
2A8A2807 [1024x768]
2A8A2805 [1024x768]
2A8A2805 [1024x768]
2A8A2809 [1024x768]
2A8A2809 [1024x768]
2A8A2808 [1024x768]
2A8A2808 [1024x768]
2A8A2811 [1024x768]
2A8A2811 [1024x768]
2A8A2810 [1024x768]
2A8A2810 [1024x768]
2A8A2814 [1024x768]
2A8A2814 [1024x768]
2A8A2812 [1024x768]
2A8A2812 [1024x768]
2A8A2817 [1024x768]
2A8A2817 [1024x768]
2A8A2816 [1024x768]
2A8A2816 [1024x768]
2A8A2819 [1024x768]
2A8A2819 [1024x768]
2A8A2818 [1024x768]
2A8A2818 [1024x768]
2A8A2822 [1024x768]
2A8A2822 [1024x768]
2A8A2821 [1024x768]
2A8A2821 [1024x768]
2A8A2820 [1024x768]
2A8A2820 [1024x768]
2A8A2824 [1024x768]
2A8A2824 [1024x768]
2A8A2823 [1024x768]
2A8A2823 [1024x768]
2A8A2827 [1024x768]
2A8A2827 [1024x768]
2A8A2826 [1024x768]
2A8A2826 [1024x768]
2A8A2825 [1024x768]
2A8A2825 [1024x768]
2A8A2829 [1024x768]
2A8A2829 [1024x768]
2A8A2828 [1024x768]
2A8A2828 [1024x768]
2A8A2787 [1024x768]
2A8A2787 [1024x768]
2A8A2786 [1024x768]
2A8A2786 [1024x768]
2A8A2785 [1024x768]
2A8A2785 [1024x768]
2A8A2788 [1024x768]
2A8A2788 [1024x768]
2A8A2790 [1024x768]
2A8A2790 [1024x768]
2A8A2789 [1024x768]
2A8A2789 [1024x768]
2A8A2791 [1024x768]
2A8A2791 [1024x768]
2A8A2792 [1024x768]
2A8A2792 [1024x768]
2A8A2793 [1024x768]
2A8A2793 [1024x768]
2A8A2794 [1024x768]
2A8A2794 [1024x768]
2A8A2797 [1024x768]
2A8A2797 [1024x768]
RB7_14
RB7_14
Poterne, vorl. wieder abgedeckt
Poterne, vorl. wieder abgedeckt
Mischrentner (Gerd Köhler)
Mischrentner (Gerd Köhler)
DSCI1731
DSCI1731
Kapellenmauer, geflickt, noch nicht versiegelt
Kapellenmauer, geflickt, noch nicht versiegelt
DSCI1728
DSCI1728
Binnenmauer, Westteil vor fertigstellung
Binnenmauer, Westteil vor fertigstellung
DSCI1725
DSCI1725
Kapellenwand, verfugtes Orginalmauerwerk
Kapellenwand, verfugtes Orginalmauerwerk
Binnenmauer, Gesamtansicht
Binnenmauer, Gesamtansicht
2014-07-17 12.27.24
2014-07-17 12.27.24
2014-07-17 12.25.17
2014-07-17 12.25.17
2014-07-17 12.25.10
2014-07-17 12.25.10
2014-07-17 12.25.03
2014-07-17 12.25.03
_A8A1768 [1024x768]
_A8A1768 [1024x768]
_A8A1775 [1024x768]
_A8A1775 [1024x768]
_A8A1770 [1024x768]
_A8A1770 [1024x768]
_A8A1769 [1024x768]
_A8A1769 [1024x768]
_A8A1764 [1024x768]
_A8A1764 [1024x768]
_A8A1762 [1024x768]
_A8A1762 [1024x768]
_A8A1766 [1024x768]
_A8A1766 [1024x768]
_A8A1767 [1024x768]
_A8A1767 [1024x768]
_A8A1772 [1024x768]
_A8A1772 [1024x768]
_A8A1763 [1024x768]
_A8A1763 [1024x768]
_A8A1780 [1024x768]
_A8A1780 [1024x768]